bs
bs

Raspisan poziv za trenere u sklopu projekta Monumental 9

Poziv za trenere – Monumental 9 – geografsko područje: zemlje Zapadnog Balkana

Local Democracy Agency (LDA) Prijedor objavljuje poziv za 2 trenera/eksperta u sklopu projekta Monumental 9, koji je financijski podržan od Regionalnog vijeća za suradnju za razvoj i promociju turizma / Regional Cooperation Council – RCC. Nositelj projekta je Agencija za lokalnu demokratiju Niksic / LDA Montenegro, a projektni partner je i Agencija lokalne demokratije Mostar.

Od trenera/eksperata se očekuje da pripreme, dizajniraju i isporuče četvorodnevni program obuke za grupu od najviše 25 polaznika, kao i da pripreme i razviju odgovarajući priručnik za obuku prilagođen korisnicama kao praćenje samo-učenja i smijernica za sprovođenje projektnih aktivnosti.

Trening će se odžati u Prijedoru, u periodu od 2.-6. februara/veljače, 2020. godine.

Konkurs ostaje otvoren do 25. januara/siječnja, 2020. godine.

Više informacija o pozivu možete pronaći i preuzeti na sljedećem linku.

Prijave treba poslati isključivo na e-mail adresu: ldaprijedor@aldaintranet.org s naznakom „Prijava za trenere Monumental 9“

 

Related Posts