bs
bs

Javni poziv – WomCom

Raspisan javni poziv u okviru projekta WomCom

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje

JAVNI POZIV

za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta WomCom

Projekt WomCom ima za cilj ojačati kapacitete kod mladih žena s umanjenim mogućnostima, s naglaskom na žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, a u svrhu postizanja njihovog napretka i ostvarivanja jednakih mogućnosti.

Projektom je predviđeno kreiranje i distribucija video materijala usmjerenog na podizanje svijesti o poziciji i pravima žena. U svrhu kreiranja navedenog materijala, projekat WomCom zapošljava za sljedeće dvije pozicije:

– Grafički dizajner/ica i/ili umjetnik/ica: kreira idejno rješenje za nastanak videa na temu prava žena i komunikacija u dogovoru sa i prema uputstvima projektnog tima;
– Video producent/kinja: kreira i producira video materijal u trajanju 3-5 minuta na osnovu idejnog rješenja osmišljenog od strane grafičkog dizajnera/ice i projektnog tima.

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, te možete doprinjeti realizaciji WomCom projekta, molimo Vas da prijavu koja sadrži Vaš CV i 3 autorska rada dostavite na e-mail: jelena@ldamostar.org do 01.03.2018. godine.

Related Posts