bs
bs

Najava foruma „Partnerstvo kao ključ za lokalnu demokraciju – promišljanje o suradnji lokalnih vlasti i civilnog društva“

Forum u Skoplju prilika za razmijenu dobrih praksi

Forum pod nazivom „Partnerstvo kao ključ za lokalnu demokraciju – promišljanje o suradnji lokalnih vlasti i civilnog društva“ održat će se u organizaciji Europske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA Skopje, 11.-12. juna/lipnja u Skoplju. Ovaj međunarodni događaj okupit će 60 sudionika, predstavnika lokalnih vlasti, sektora civilnog društva i međunarodnih organizacija iz Sjeverne Makedonije, Balkana i EU. Na Forumu, u svojstvu jedne od panelistica, izlagat će i delegatkinja Agencija lokalne demokratije Mostar.

Forum je jedinstvena prilika za razmjenu najboljih praksi i promišljanje o suradnji između lokalnih vlasti i civilnog društva, a organiziran je u okviru projekta „Organizacije civilnog društva za učinkovitu lokalnu demokraciju“ (”Civil society organizations for making local democracy work”) uz potporu Europske unije i Srednjoeuropske inicijative / Central European Initiative – CEI.

Ispod preuzmite detaljan program Foruma.

Related Posts