bs
bs

Poziv za učesnike/ce u Online Treningu „Migracije uzrokovane klimatskim promjenama kroz globalno obrazovanje i perspektive mladih“, u sklopu projekta “Iznad Priča”

 

📍 Hibridno (online i uživo)

👥 12 učesnika/ce (8 omladinskih radnika/ca i 4 mladih)

💻Projekat: „Iznad Priča/Beyond the Tales (BTT)”♻️

🧾Naknada: Novčana

📢LDA Mostar traži 12 učesnika/ce za učešće u informativnom i interesantnom online treningu pod nazivom: „Migracije uzrokovane klimatskim promjenama kroz globalno obrazovanje i perspektive mladih.“ Cijelokupan trening se sastoji iz dva dijela, teorijsko-iskustvenog dijela i dijela za rad na terenu.📢

 

📔Koje teme ćete obrađivati?

– Problemi okoliša i migracija,

– Studije slučaja klimatskih migracija,

– Metodologija Globalnog obrazovanja,

– Metodologija pripovijedanja ili „Storytelling“,

– Perspektive mladih o aktuelnim ekološkim i društvenim problemima.

 

💡Šta ćete postići?

Do kraja kursa moći ćete…

 • Demonstrirati razumijevanje klimatskih promjena i njihovih posljedica vezanih za migraciju, globalni obrazovni pristup učenju i obrazovanju;
 • Razumjeti sve dileme vezane za definiranje klimatskih migracija i slučajeve klimatskih migracija;
 • Identifikujete i procijenite odgovarajuće aktivnosti i pristupe koji bi bili efikasni u razvoju održivih obrazovnih praksi u vašem obrazovnom i/ili aktivističkom okruženju;
 • Osmislite i vodite proces intervjua u interkulturalnom okruženju koje uključuje mlade iz Ugande, Mjanmara, Bolivije, Bosne i Hercegovine, Španije;
 • Upoznate zanimljive ljude i slušajte zanimljive priče iz cijelog svijeta.

 

 

👥Ko se može prijaviti?

8 OMLADINSKIH RADNIKA/CA koji treba da budu:

 • Starosne dobi od 18-30 godina;
 • Aktivisti, odnosno aktivisti koji imaju iskustva u radu sa neprofitnim organizacijama;
 • zainteresovani za teme poput klimatskih promjena, prava, priznavanje/integracija izbjeglica/migranata;
 • spremni, motivisani i dostupni za istraživanje i kreiranje;
 • svi učesnici/ce treba da znaju barem srednji nivo engleskog jezika (da bi mogli učestvovati u online treningu).

 

4 MLADIH OSOBA koji treba da budu:

 • Starosne dobi od 18-30 godina;
 • spremni, motivisani i dostupni za istraživanje, kreiranje i učenje;
 • svi učesnici/ce treba da znaju barem srednji nivo engleskog jezika (da bi mogli učestvovati u online treningu).

 

⏰Koliko vremena će to trajati?

 1. Prvi Ciklus:
 • Teorijsko-iskustveni dio (Online kurs): Februar-Mart 2023
 • Terenski rad (Mentorstvo mladih/vođenje intervjua): Mart-Maj 2023

 

 1. Drugi Ciklus:
 • Teorijsko-iskustveni dio (Online kurs): Maj-Juni 2023
 • Terenski rad (Mentorstvo mladih/vođenje intervjua): Juni-August 2023

 

 1. Trening uživo u Sloveniji:
 • 4 dana (Novembar 2023.)

 

💻Koja oprema mi je potrebna?

 • Potreban vam je uređaj sa ekranom i internet vezom. Da biste se pridružili sesijama uživo, vaš uređaj će morati imati pristup našoj webinar platformi „Zoom“.

 

 

‼️⚠️ROK za prijavu je 3. februar/veljača 2023.⚠️‼️

 

👉Prijavite se tako što ćete popuniti sljedeći Google FORM.👈

Related Posts