bs
bs

”12 načela dobre uprave” – trening u Strasbourgu

Trening ”12 načela dobre uprave” za stručnjake ALDA-e i LDA delegate

U periodu od 13.-15.09.2018. godine delegacija koju čine stručnjaci iz ALDA-e (Association of Local Democracy Agencies) i delegati, predstavnici Agencija lokalne demokratije nalaze se u Strasbourgu (Francuska) i učestvuju na treningu “12 načela dobre uprave” i pomoćni alati namijenjeni lokalnim vlastima u svrhu dobijanja europske oznake za izvrsnost u upravljanju (ELoGE), koji koorganizira Centar za eksperitzu Vijeća Europe.

Dženana Dedić, direktorica Agencija lokalne demokratije Mostar učestvuje na pomenutom treningu.

 

Related Posts