bs
bs

Drugi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara u 2015. godini

Drugi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih u sklopu projekta ”Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“

Dana 04. juna/lipnja, 2015. održan je drugi sastanak Lokalne savjetovdavne grupe mladih u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“, u prostorijama Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar.

Na sastanku su suradnice za pitanja mladih, zajedno sa predstavnicama LDA Mostar, predstavile aktivnosti koje su do sad implementirane u sklopu projekta, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.
Na sastanku smo se osvrnuli i na buduće aktivnosti sa posebnim fokusom na regionalno istraživanje o stanju mladih u lokalnim zajednicama koje će uskoro započeti. U okviru projekta LDA Mostar, pored svoje općine, u istraživanje će uključiti još dvije susjedne općine.

Related Posts