bs
bs

Povratak otpisanih: Građanski aktivizam kao katalizator promjene

Od Mostara do Strasbourga i nazad

Jesu li temeljne promjene u bosanskohercegovackom društvu moguće?  Teško, reći će mnogi građani revoltirani brojnim negativnim primjerima i neuspjelim pokušajima.

Pa ipak, stvore se prilike koje uz kontinuiranu upornost, dobru ideju i malo sreće rezultiraju pozitivnim promjenama. Dokaz za to je i sljedeća priča…

U oktobru/listopadu 2016. godine, na dan lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji su i te godine opet zaobišli grad Mostar i njegove građane, organizirana je ad hoc akcija ‘’IZBORI se za Mostar’’.

Ova akcija inicirana je od Udruženja građana Agencije lokalne demokratije Mostar, koja je kroz aktivnosti jednog od svojih projekata imala namjeru potaknuti mlade na aktivnije sudjelovanje u lokalnoj zajednici kako bi svojim djelovanjem postali pokretač pozitivnih promjena. Uz mlade Mostara, Agenciji lokalne demokratije Mostar, aktivnu potporu su pružili lokalni partneri OKC Abrašević i Vijeće mladih Grada Mostara.

I dok su 2016. godine ogromna budžetska sredstva utrošena na financiranje izbora širom BiH, akcija ‘’IZBORI se za Mostar’’ svoj je nepostojeći budžet iskoristila za kupovinu sendviča za svoje volontere koji su satima stajali na tri punkta s glasačkim kutijama i pitanjima za građane Mostara. Bili su to fiktivni lokalni izbori, izbori koji su građanima vratili osjećaj da je njihovo mišljenje važno i da iskazivanjem istoga mogu nešto promijeniti. Osnovno ljudsko pravo da biraju i imaju mogućnost biti izabrani na izborima bilo im je uskraćeno u tom trenutku punih 8 godina.

Akcija ‘’IZBORI se za Mostar’’ kao simbolična gesta naišla je na veliko zanimanje javnosti, napose građana Mostara i lokalnih i regionalnih medija, ali i predstavnika međunarodne zajednice, dok je reakcija lokalnih vlasti u potpunosti izostala.

Od tog trenutka, počeo se malo po malo raspetljavati Gordijev čvor Mostara. Koalicija organizacija okupljenih oko akcije Izbor se za Mostar, predvođene Agencijom loklane demokratije Mostar, iskoristila je pozitivan odjek u javnosti koji joj je dao poticaj za daljnje djelovanje.

I međunarodna zajednica predvođena Vijećem Europe, konkretnije, Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti na primjeru akcije ‘’IZBORI se za Mostar’’ počela je uviđati nužnost jačanja građanskog aktivizma u Mostaru, jer svi dotadašnji pokušaji iznalaženja rješenja pitanja Mostara bili usko vezani za dijalog s predstavicima vodećih političkih opcija u BiH.

Vijeće Europe, konkretnije Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća, vrlo brzo je prepoznao važnost ovakve vrste aktivizma u kontekstu mijenjanja političkih prilika u Mostaru. Na okruglom stolu o stanju u Mostaru koji je 19.oktobra/listopada 2017. godine održan u organizaciji Komore lokalnih vlasti, u sklopu 33. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu, razmatrane su prilike u Gradu Mostaru, gdje su svoje viđenje stanja i potreba Mostara ispred koalicije ‘’IZBORI se za Mostar’’ iznijeli Dženana Dedić, direktorica LDA Mostar i tadašnji direktor OKC Abrašević, Vladimir Ćorić.

Preporuke Kongresa i niz sastanaka na visokoj razini koji su uslijedili, rezultirali su formiranjem ‘’Grupe za refleksiju o Mostaru” koju su činili predstavnici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i Europske unije. Grupa je formirana 2018. godine, a s ciljem doprinosa održivom rješenju za obnovu lokalne demokracije u gradu Mostaru.

Potom je usljedio niz sastanaka predstavnika ‘’Grupe za refleksiju o Mostaru’’ s vrhom vodećih političkih opcija u BiH, kao i mladim političarima ispred svih političkih opcija. Svaki posjet ove delegacije uključivao je obavezan sastanak i konzultacije s predstavnicima koalicije ‘’IZBORI se za Mostar’’. Ovaj proces je rezultirao idejom za buduću implementaciju Skupštine građana Mostara kroz projekt ‘’Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru’’.

U oktobru/listopadu, 2019. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu na tužbu koju je protiv BiH pokrenula građanka Mostara Irma Baralija, a kojom je Bosna i Hercegovina proglašena odgovornom zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru. Ovom presudom, koja je ujedno bila i presedan, otvorio se pravni put za konačno održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Dana 20. decembra/prosinca, 2020. godine, prvi put nakon 2008. godine održani su lokalni izbori u Mostaru na koje je izašlo preko 55% birača. Mostar je tako napokon dobio legitimne predstavnike Grada i Gradskog vijeća.

Kao izravna posljedica akcije ‘’IZBORI se za Mostar’’, a nakon održavanja lokalnih izbora, započeo je početkom 2020. godine projekt Vijeća Europe ‘’Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru’’, koji je imao za cilj omogućiti građanima da učestvuju u procesu deliberacije i donošenju odluka na lokalnom nivou, s krajnjim ciljem revitalizacije povjerenja građana prema loklanim vlastima. Skupština građana kao jedna od aktivnosti projekta, sastavljena od 47 članova odabranih kroz javno predočen proces, donijela je set preporuka na osnovu kojih je Gradsko vijeće Grada Mostara jednoglasno usvojilo Akcijski plan za njihovu implementaciju.  U cijeli proces realizacije aktivnosti Skupštine građana bila je uključena i Agencija lokalne demokratije Mostar preko svoje predstavnice u svojstvu članice Nadzornog tima.

Na 42. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, na kojem je ovo tijelo predstavilo deliberativne metode kao najinovativnijih načina intenziviranja učešća građana u političkom odlučivanju, sudjelovao je i gradonačelnih Mostara, dr. Mario Kordić, naglasivši da je upravo zahvaljujući sudjelovanju građana, jednoglasno usvojen Akcioni plan Grada Mostara, uvažavajući njihove preporuke u planovima utroška za javne usluge.

U svom Akcijskom planu za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. iz novembra/prosinca 2021. godine, Vijeće Europe, među ostalim naglašava nastavak kontinuirane potpore Gradu Mostaru kroz jačanje kapaciteta i vještina izabranih zvaničnika i javnih službenika kao i repliciranje deliberativnog demokratskog modela na ostale gradove i općine s prostora BiH. Također, u svom akcijskom planu Vijeće Europe navodi Agenciju lokalne demokratije Mostar kao partnera u implementaciji projekata deliberativne demokracije.

Potaknuti dobrim rezultatima projekta ‘’Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru’’, Vijeće Europe nastavilo je proces deliberacije kroz novi projekt započet 2022. godine ‘’Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini’’. Projekt se usko veže uz ciljeve Akcijskog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025., a temelji se na potrebama i preporukama koje su iznijeli relevantni akteri i korisnici i nadovezuje se na rezultate projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“.

U svom izvješću rada Gradonačelnika podnesenom Gradskom vijeću Grada Mostara u maju/svibnju 2022. godine, gradonačelnik, dr. Mario Kordić kroz video prezentaciju posebno se osvrnuo na hvale vrijedan projekt Vijeća Europe ističući važnost formiranja i rada Skupštine građana grada Mostara.

Demokratizacija društva nije nimalo lagan proces, pogotovo u gradu Mostaru koji se suočio s dugogodišnjom krizom proisteklom iz nepostojanja legalno i legitimno izabrane i funkcionalne izvršne i zakonodavne vlasti. Kroz ovu kronologiju razvoja događaja koji su u konačnici rezultirali začetkom provedbe deliberativnih i participativnih procesa, važno je naglasiti ulogu malih akcija proisteklih iz stvarnih potreba zajednice koje su rezultirale velikim uspjehom. Agencija lokalne demokratije Mostar i dalje će biti potpora ovim procesima što je i suština njenog djelovanja.

 

Related Posts