bs
bs

Tag

Balkan regional platform for youth participation and dialogue
Uspješno završena radionica Moj grad – grad interkulturalnosti Moj grad – grad interkulturalnost (My City – Intercultural City) je radionica Agencije Lokalne Demokratije Mostar, a u sklopu projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, kofinanciran od EU, a namjenjen mladim ljudima od petnaest do...
Read More
Održan Forum mladih Balkana na temu “Kulturna participacija mladih” Na Kosovu je od 18. – 20. oktobra/listopada održan treći po redu Forum mladih Balkana u sklopu projekta Platforma za Učešće i dijalog mladih Balkana/Balkan regional platform for outh participation and dialogue (http://www.alda-balkan-youth.eu/), sufinanciran od strane EU, a na temu ”Kulturna participacija mladih”. Na Forumu je...
Read More
Mladi iz osam zajednica Zapadnog Balkana razmijenjuju iskustva Kao dio programa Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, financiranog od European Union – EU, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su...
Read More
Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara Dana 5.7.2017. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar zasjedala je komisija za evaluaciju projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara. Od ukupno sedam pristiglih projektnih prijedloga za dodjelu grant sredstava odabrana...
Read More
Regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Zapadnog Balkanu Agencija lokalne demokratije Mostar zajedno sa još 6 Agencija lokalne demokratije (Prijedor, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peja) i ALDA Skopje pokrenule su regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu, koje se provodi u okviru projekta Regionalna platforme za ucesce i dijalog mladih...
Read More
Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana: Dopisnici za mlade iz Subotice posjetili Mostar U Mostaru su od 4.-7. srpnja/jula na razmijeni u sklopu aktivnosti programa Regionalne platforme za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana boravila dva Dopisnika za mlade iz Subotice koji su za zadatak imali istražiti lokalno kulturno naslijeđe i trenutnu kulturnu scenu...
Read More
“Mobilnost mladih Zapadnog Balkana – sadašnji izazovi i buduće perspektive”, uporedni pregled i analiza Regionalna platforma za učešče i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljšanja okruženje za aktivizam i učešće...
Read More
Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara namijenjen formalim grupama mladih i nevladinim udruženjima mladih koja djeluju na području Grada Mostara. Pozivamo mlade Grada Mostar da podnesu svoje projektne prijedloge za lokalne inicijative mladih, koje...
Read More
Saopštenje mladih Balkana  Regionalna Radna grupa mladih u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana, projekta financiranog od EU, koju čine mladi iz osam općina iz pet zemalja regiona: Mostar, Prijedor, Zavidovići (Bosna i Hercegovina) Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić (Crna Gora), Peja (Kosovo*) i Skoplje (Makedonija) iskoristila je Evropsku sedmicu mladih da...
Read More
Osnove boulderinga ASPK Neretva Sportsko penjanje je takmičarski sport koji je nastao sredinom osamdesetih godina 20 stoljeća. Za razliku od tradicionalnog penjanja, penjač se za napredovanje koristi samo svojim tijelom bez tehničkih pomagala, a oprema služi isključivo za osiguranje. Penjač se ne smije pomagati bilo kojim dijelom opreme za napredovanje ili odmaranje. Ono uključuje penjanje...
Read More
1 2 3 4 7

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.