+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

LDA Mostar

Inovativne metode suradnje u prostoru kroz razmjenu – INCOME

/ / / /
Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene ljudskih kapaciteta uz korištene zajedničkih radnih prostora

Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova – URGENT

/ / /
Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka…

NUT – Nove urbane topologije – Mostar i Bejrut

/ / /
Istražuje na koje je sve načine urbanizacija povezana s razvojem gradova i kulture…
1 2