Pretraga Sajta

image image image

LDA Najavljuje

U 2017. najavljujemo…

Nakon izuzetno popunjene i uspješne 2016. godine, Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar nastavlja sa radom i u 2017. godinu ulazi entuzijastično i poletno, nastavljajući sa radom na implementaciji projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana (Balkan regional platform for youth participation and dialogue) u nadstojanju da i dalje prati svoje osnovne ciljeve, koji podrazumjevaju stvaranje što boljeg okruženja za aktivizam i učešće mladih, te jačanja regionalne suradnje i koordinacije između civilnog društva i vlasti. Ovaj projekat je iniciran od strane Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA), a finansiran je od strane Evropske unije, kroz program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations.

SAZNAJTE VIŠE...

LDA Mostar

"MOBILNOST MLADIH ZAPADNOG BALKANA - SADAŠNJI IZAZOVI I BUDUĆE PERSPEKTIVE", UPOREDNI PREGLED I ANALIZA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljša okruženje za aktivizam i učešće mladih.

Read more: Mobilnost mladih zapadnog Balkana

 

Prednost raznovrsnosti: Prijenos znanja o integraciji migranata

Deset različitih lokalnih zajednica iz šire Europe razmijenilo je znanje, iskustvo i dobru praksu o integraciji migranata 7. Lipnja 2017. u Veneciji, u Italiji, u okviru trodnevne međunarodne aktivnosti "Ponovno uspostavljenje urbane kohezije u europskim gradovima", drugi transnacionalni korak projekta URGENT.

Read more: Prednost raznovrsnosti

   

Mostar I aktivnosti Agencije lokalne demokratije Mostar inspiracija mladima širom Balkana

Jednu od svojih najvećih inspiracija Elena je pronašla u Mostaru, učestvujući u projektu Mladi sa planom (YOUth with the PLAN), financiranom kroz program #Erasmus +

Read more: LDA Mostar aktivnosti

   

Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara

Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara namijenjenformalim grupama mladih i nevladinim udruženjima mladih koja djeluju na području Grada Mostara.

Read more: Javni poziv

   

Saopštenje mladih Balkana
#Balkan #youth

Regionalna Radna grupa mladih u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana, projekta financiranog od EU, koju čine mladi iz osam opština iz pet zemalja regiona: Mostar, Prijedor, Zavidovići (Bosna i Hercegovina) Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić (Crna Gora), Peja (Kosovo*) i Skoplje (Makedonija) iskoristila je Evropsku sedmicu mladih da objavi saopštenje „odraslima“, predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, OCD-ova i ostalih organizacija, prosvjetnim radnicima, studenatima i svim građanima.

Read more: Saopštenje mladih Balkana

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno