Pretraga Sajta

image image image

LDA Najavljuje

NEW HOPES / NOVE NADE @ MOSTAR, BOSNA I HERCEGOVINA

U okviru projekta Caravan NEXT „Gradovi koje pokreće umjetnost“ Mostar će u period od 4. do 8. rujna/septembra 2017. Godine biti domacin mikro događaja, sa naglaskom na NOVE NADE za novu urbanu generaciju u gradu koji je prezivjeo razaranje tijekom ratnih sukoba na Balkanu 1993. godine. Glavni cilj ovog kulturnog pothvata jest potaknuti inovativno i "izvan okvira" razmišljanje o kazališnom angažmanu društvene zajednice u etnički podijeljenom gradu.

SAZNAJTE VIŠE...

Performance #AsikMostar, 21.08.2017. @ Yunus Emre Enstitüsü - Mostar

Agencija Lokalne Demokratije zajedno sa Centar za Arhitekturu, Dijalog i Umjetnost ADA Mostar je i ove godine kroz program lokalnih fondova za mlade grada Mostara, projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, kofinansiranog od EU, financirala je dva projekata neformalnih skupina. Jedan od projekata je i #AšikMostar, koji se realizuje u saradnji sa neformalnom grupom mladih. Projekt #AšikMostar temu ljubavi obrađuje kroz tri oblasti: dramski tekst, kostimografiju i scenografiju. Projekt je prilagođen za djecu i mlade uzrasta od 12-17 godina starosti, a implementira ga neformalna skupina mladih uzrasta od 16-30 godina starosti. Glavna tema projekta je ljubav. Nakon mjesec dana rada, pripreme, i jako dobre suradnje mladih i onih malo mladjih, performans #AsikMostar spreman je za javnost. Performans je uvrsten u program manifestacije Mostarsko ljeto 2017. Rezervišite ponedjeljak 21.08.2017. godine od 20:00 sati i pridružite nam se u bašti Yunus Emre Enstitüsü - Mostar, na adresi Maršala Tita 162, sa pocetkom u 20:00 sati i doživite #ljubav. Poslušajmo i pogledajmo zajedno rezultate projekta #AsikMostar. Vidimo se!

LDA Mostar

"MOBILNOST MLADIH ZAPADNOG BALKANA - SADAŠNJI IZAZOVI I BUDUĆE PERSPEKTIVE", UPOREDNI PREGLED I ANALIZA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljša okruženje za aktivizam i učešće mladih.

Read more: Mobilnost mladih zapadnog Balkana

 

Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

Kao dio programa Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, financiranog od European Union - EU, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su dio regionalne mreže bit će organizirana i implemenirana od srpnja/jula do studenog/novembra 2017.

Read more: Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

   

Regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu

Agencija lokalne demokratije Mostar zajedno sa još 6 Agencija lokalne demokratije (Prijedor, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peja) i ALDA Skopje pokrenule su regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu, koje se provodi u okviru projekta Regionalna platforme za ucesce i dijalog mladih Balkana kofinanciranog od Europske unije.

Read more: Regionalno istraživanje LDA Mostar

   

Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana: Dopisnici za mlade iz Subotice posjetili Mostar

U Mostaru su od 4.-7. srpnja/jula na razmijeni u sklopu aktivnosti programa Regionalne platforme za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana boravila dva Dopisnika za mlade iz Subotice koji su za zadatak imali istražiti lokalno kulturno naslijeđe i trenutnu kulturnu scenu što će u konačnici rezultirati video i tekstualnom reportažom koje će biti objavljene u Youth Cultural E-Magazine, novoj publikaciji  spomenutog programa.

Read more: Dopisnici za mlade iz Subotice

   

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara

Dana 5.7.2017. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar zasjedala je komisija za evaluaciju projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara.

Read more: Rezultati Javnog poziva

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno